سهم دختران جامانده از تحصیل تا چهار برابر بیشتر از پسران است

سهم دختران جامانده از تحصیل تا چهار برابر بیشتر از پسران است

آمارهای تازه منتشر شده در جمهوری اسلامی نشان از این دارد که متوسط جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در ایران معادل ۶ درصد جمعیت کل دانش‌آموزان کشور است...

Launch website