صد شرکت برتر ایران در سال ۱۴۰۰

نام این جدول «فهرست شرکت های حسابرسی شده توسط مفید رهبر - ۱۴۰۰» است که از سایت تهران بیورو برگرفته شده است. https://tehranbureau.com/fa/irans-top-100-companies-fa

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل صد شرکت برتر ایران در سال ۱۴۰۰
توضیح

نام این جدول «فهرست شرکت های حسابرسی شده توسط مفید رهبر - ۱۴۰۰» است که از سایت تهران بیورو برگرفته شده است. https://tehranbureau.com/fa/irans-top-100-companies-fa

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر تهران بیرو
سایت ناشر https://tehranbureau.com/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website