کاربران در هنگام استفاده از داده‌های آماری «پایگاه داده باز ایران» توافق می‌کنند که مسئولیت کامل اتکا به هر اطلاعات ارايه شده در این وب‌سایت را خود به عهده می‌گیرند و افراد یا نهادهای مرتبط با تهیه، شکل و محتوا را در قبال هر نوع صدمه، زیان یا آسیبی از آن بری می‌دانند.

مطالب موجود در وب‌سايت داده‌ باز ایران و پایگاه داده‌ی همراه آن از محل اسناد عمومی موجود گردآوری شده که بدون هيچ هزینه و اجرتی تنها و تنها با منظور اطلاعات عمومی ارايه می‌شود.

این خدماتی تجاری نیست و همینطور تحت مديریت سازمانی دولتی يا بین‌ دولتی نیز اداره نمی‌شود؛ این وب‌سايت به مثابه‌ی یک گروه رسانه‌ای دانش باز/داده‌ باز خصوصی غیرانتفاعی مديریت می‌شود.

اطلاعات به طور عمومی پس از بررسی دقیق و فرايند راستی‌آزمايی در اين‌جا ارسال می‌شود ولی «داده‌ باز ایران» نمی‌تواند دقت، تماميت يا قابل اتکا بودن داده‌ها را از طریق منابع ثالث تضمين کند.

«داده‌ باز ایران» هيچ نوع نمایندگی یا ضمانتی به صراحت يا به تلويح، به شکلی واقعی يا بر حسب قانون، در خصوص دقت، تماميت يا مناسب بودن داده‌ها، مطالب يا اسناد مندرج يا محل استناد در اين‌جا يا ارایه‌ شده در اين‌جا ندارد.

به کاربران سایت توصیه می‌شود که برای تکمیل و تصدیق فعاليت‌های‌شان تحقیق و پژوهش بيشتری انجام دهند تا نتايج آن تحقیق را با تيم ما در میان بگذارند و برای بهبود بیشتر دقت اطلاعات مندرج در اين سايت با ما تماس بگیرند.

* لطفا توجه داشته باشید که تاریخ‌‌ سال‌ها در تمامی اسناد و مجموعه‌ داده‌ها براساس تقویم خورشیدی ایران است که در نسخه انگلیسی به میلادی تبدیل شده‌اند. از آنجا که تقویم میلادی و خورشیدی کاملا بر هم منطبق نیستند، ما برای سال میلادی، سالی را انتخاب کرده‌ایم که بیشتر از شش ماه آن در سال خورشیدی مورد نظر قرار گرفته باشد.