تعداد زنان در سنین باروری (15-49 سال) مبتلا به کم خونی (میلیون) (مورد)

این داده از وب سایت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل تعداد زنان در سنین باروری (15-49 سال) مبتلا به کم خونی (میلیون) (مورد)
توضیح

این داده از وب سایت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1379
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد
سایت ناشر https://www.fao.org/home/en/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website