آمار رسمی مبتلایان به کرونا در استان‌های ایران از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳ فروردین ۱۳۹۹

این داده برگرفته از جداول چاپ شده روزانه در سایت ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار رسمی مبتلایان به کرونا در استان‌های ایران از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳ فروردین ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جداول چاپ شده روزانه در سایت ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سایت ناشر http://www.behdasht.gov.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.