سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از کل بخش انرژی کشور از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۶

این مجموعه داده از سایت "وزارت نیرو" گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از کل بخش انرژی کشور از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۶
توضیح

این مجموعه داده از سایت "وزارت نیرو" گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1346
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an excel file.