تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲
توضیح

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1379
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.