فارغ التحصیلان متوسطه (دیپلم) دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

این داده از صفحات ۶۶۷ و ۶۶۸ جدول ۱۸-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فارغ التحصیلان متوسطه (دیپلم) دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۶۶۷ و ۶۶۸ جدول ۱۸-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.