آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۷

این داده از جدول ۴۵ در صفحه ۱۹۵ از گزارش «آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۴۵ در صفحه ۱۹۵ از گزارش «آمار ازدواج و طلاق رخ داده در استان به تفکيک شهرستان - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.