آیا می‌دانید که اگر فکر خودکشی داشته باشید، از چه شخص یا سازمانی می‌توانید کمک بخواهید - ۱۴۰۱

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل آیا می‌دانید که اگر فکر خودکشی داشته باشید، از چه شخص یا سازمانی می‌توانید کمک بخواهید - ۱۴۰۱
توضیح

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر http://www.iranopendata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.