مقایسه نسبت شاخص نفر در واحد مسکونی با بعد خانوار از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰

این داده از جدول شماره ۳۵ در صفحه ۴۲، مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، سند راهبردی و چشم انداز کلان بخش مسکن در افق ۱۴۰۵ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مقایسه نسبت شاخص نفر در واحد مسکونی با بعد خانوار از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول شماره ۳۵ در صفحه ۴۲، مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، سند راهبردی و چشم انداز کلان بخش مسکن در افق ۱۴۰۵ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.nlho.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.