امید به زندگی در بدو تولد - کل سال ها - ۱۴۰۱

این داده از بانک جهانی برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل امید به زندگی در بدو تولد - کل سال ها - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از بانک جهانی برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر https://www.worldbank.org/en/home
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from publisher's website