شاخص‌های عمده بازار كار جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در بهار ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل شاخص‌های عمده بازار كار جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در بهار ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱-۲ صفحه ۸ از چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۸ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.