نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷
توضیح

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1387
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.