نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ‌های سود بانکی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.