‏‫4 گزارش یافته شده است.

برچسب‌ها: درآمد خانوار

فیلتر نتایج
    "پایگاه داده باز ایران" (IOD) گزارش سالیانه میزان درآمد و هزینه خانوارهای ایران را منتشر کرده است. این گزارش که با عنوان "افزایش اختلاف طبقاتی در ایران: جبر جغرافیا یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد" در سایت این مرکز منتشر شده، نشان می‌دهد که اختلاف...
    دشواری‌های اقتصادی و برجسته‌تر شدن اختلاف میانگین درآمد و هزینه‌ی خانوار میان استان‌های کشور؛با نگاهی به برآوردهای پایگاه داده باز ایران/ کند و کاو این مطلب: افزایش اختلاف طبقاتی؛ جبر جغرافیاست یا نظام ناکارآمد توزیع درآمد؟
    در این مطلب، حداقل هزینه‌های سالانه خانوارها در سال ۱۳۹۴ توضیح داده می‌شود و اینکه چند درصد مردم حداقل‌ها را داشته‌اند.
    اطلاعات هزینه و درآمد‌های خانوارهای ایرانی در سال ۹۴ در این مطلب آمده و این که چه استان‌هایی دارای مازاد بودجه هستند و چه استان‌هایی با کسری بودجه مواجه هستند. همچنین در ادامه مطلب به ابهامات اطلاعات مندرج در گزارش‌های رسمی اشاره می‌شود.