درآمد ماهانه سازمان زندان‌ها از پابند‌های الکترونیکی: ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۱۶۲ میلیارد تومان

درآمد ماهانه سازمان زندان‌ها از پابند‌های الکترونیکی: ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۱۶۲ میلیارد تومان

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه در ایران برای تامین «پابندهای الکترونیکی» در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گیرد.

بر اساس این قانون، بخش بزرگی از هزینه‌ پابندهای الکترونیکی باید توسط خود زندانیان تامین شود.

پایگاه «داده‌های باز ‌ایران» در گزارشی در این مورد که روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین، منتشر کرد، به در آمد سازمان زندان‌ها از «پابند‌های الکترونیکی» پرداخته است.

مراجعه به وب‌سایت