روز جهانی زن؛ نگاهی به آمار تازه متلک، فحش و آزار بدنی در ایران ‌

روز جهانی زن؛ نگاهی به آمار تازه متلک، فحش و آزار بدنی در ایران ‌

زنان اصلی‌ترین قربانیان ناهنجاری اجتماعی و فردی متلک و ناسزا و مزاحت‌های بدنی‌اند و نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها می‌گوید ۸۰ درصد زنان ایران دست‌‌کم یک‌ بار متلک شنیده‌اند.

تازه‌ترین پیمایش سایت داده‌های باز ایران در مورد تجربه متلک و مزاحمت بدنی نشان می‌دهد از هر ۱۰ نفری که در این پیمایش شرکت کرده‌اند، هشت نفر گفته‌اند متلک شنیده و با مزاحمت بدنی مواجه بوده‌اند...

مراجعه به وب‌سایت