نتیجه فراخوان پایکاه داده باز ایران - هزینه آزمایش تشخیص کرونا در ایران چقدر است

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نتیجه فراخوان پایکاه داده باز ایران - هزینه آزمایش تشخیص کرونا در ایران چقدر است
توضیح

در اقدامی جدید پایگاه داده باز ایران در پی آن است که در کنار آمارهای دولتی، آمار غیررسمی از مسائل زندگی روزمره که عمدتا مردم، و نه نهادهای دولتی، با آن سروکار دارند را نیز جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها را منتشر کنیم. در اولین این فراخوان، از مردم در صفحات اجتماعی خواستیم تا مجموعه اطلاعات آماری در راستای قیمت،‌ تاریخ و مکان تست کرونا را با ما در میان بگذارند. این آمار برگرفته از اطلاعات جمع شده از مردم ایران در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر https://www.iranopendata.org
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.