وضعیت واکسیناسیون کرونا

وضعیت واکسیناسیون کرونا

پایگاه داده‌های باز ایران در ابتکاری تازه به فراخوان داده در خصوص مسائل و معضلات روزمره زندگی در ایران می‌پردازد. هدف این اقدام جمع آوری و بررسی داده‌های نامحسوس و آمارهای غیر رسمی از پدیده‌هایی ایست که هر چند مردم به طور معمول با آن‌ها سروکار دارند، در آمارهای دولتی و داده‌های رسمی کشور کمتر منعکس می‌شوند. پایگاه داده‌های باز ایران پس از بررسی داده‌های گردآوری شده در هر فراخوان، نتیجه آن را در یک مقاله تحلیلی به اطلاع عموم می‌رسانند.

فراخوان ۵: وضعیت واکسیناسیون کرونا

تعداد شرکت کنندگان: 3,292 نفر

نتیجه: مقاله "کرونا در ایران: مردم چقدر، چطور، و کجا واکسن زده‌اند؟"

مراجعه به وب‌سایت