اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای استان‌ها در سال ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای استان‌ها در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱-۱۰ صفحه ۳۲۰ تا ۳۲۲ از گزارش قانون بودجه در سال ۱۳۹۸ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.