میزان پخش خبر و گزارش خبری از شبكه‌های تلویزیونی به ساعت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل میزان پخش خبر و گزارش خبری از شبكه‌های تلویزیونی به ساعت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.