متوسط دستمزد ساعتی نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از نيمه اول ۱۳۷۴ تا نيمه اول ۱۳۹۶

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط دستمزد ساعتی نيروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از نيمه اول ۱۳۷۴ تا نيمه اول ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file