بودجه متفرقه لایحه بودجه ۱۳۹۹

این داده برگرفته از جدول ۹ در صفحات ۲۱۲ تا ۲۲۰، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بودجه متفرقه لایحه بودجه ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۹ در صفحات ۲۱۲ تا ۲۲۰، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.