آمار بدست آمده از فراخوان داده - ازدواج سفید در ایران - پاییز ۱۴۰۰

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل آمار بدست آمده از فراخوان داده - ازدواج سفید در ایران - پاییز ۱۴۰۰
توضیح

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر http://www.iranopendata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.