بررسی قیمت دلار دولتی بین سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۹۷ در ایران طبق گزارش ایسنا

این داده برگرفته از گزارش «نگاهی به تغییرات نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته» از وبسایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شده در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بررسی قیمت دلار دولتی بین سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۹۷ در ایران طبق گزارش ایسنا
توضیح

این داده برگرفته از گزارش «نگاهی به تغییرات نرخ دلار در ۳۰ سال گذشته» از وبسایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شده در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1367
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا
سایت ناشر https://www.isna.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.