تبادل انرژی برق با کشورهای همجوار از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تبادل انرژی برق با کشورهای همجوار از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۲ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1372
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.