فهرست شرکت های حسابرسی شده توسط مفید راهبر در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

نام این جدول «صد شرکت برتر ایران» است که از سایت تهران بیورو برگرفته شده است. https://tehranbureau.com/fa/supreme-leaders-financial-portfolio-fa

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل فهرست شرکت های حسابرسی شده توسط مفید راهبر در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
توضیح

نام این جدول «صد شرکت برتر ایران» است که از سایت تهران بیورو برگرفته شده است. https://tehranbureau.com/fa/supreme-leaders-financial-portfolio-fa

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر تهران بیرو
سایت ناشر https://tehranbureau.com/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website