توضیحات در مورد مصرف انرژی ایالات متحده - ۱۳۹۹

این داده از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل توضیحات در مورد مصرف انرژی ایالات متحده - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده
سایت ناشر https://www.eia.gov/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from publisher's website