جمعیت زندان - ۲۰۲۲

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل جمعیت زندان - ۲۰۲۲
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر اطلاعات جهانی زندان
سایت ناشر https://www.prisonstudies.org/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.