مساحت جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی بر حسب استان در سال ۱۴۰۰

این داده از جدول ۵ در صفحه ۵ از گزارش «مساحت جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی بر حسب استان در سال ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مساحت جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی بر حسب استان در سال ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۵ از گزارش «مساحت جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی بر حسب استان در سال ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.