درختواره رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی «حوزه دانشی علوم سیاسی» در حوزه‌های علمیه سراسر کشور - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۱۶ در صفحه ۱۶ از گزارش «درختواره رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی «حوزه دانشی علوم سیاسی» در حوزه‌های علمیه سراسر کشور - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درختواره رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی «حوزه دانشی علوم سیاسی» در حوزه‌های علمیه سراسر کشور - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۱۶ در صفحه ۱۶ از گزارش «درختواره رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی «حوزه دانشی علوم سیاسی» در حوزه‌های علمیه سراسر کشور - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.