میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۳

این داده از جدول ۲۶ در صفحه ۲۶ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۳» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۳
توضیح

این داده از جدول ۲۶ در صفحه ۲۶ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - جولای ۲۰۲۳» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.