بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش واردات درسال ۱۳۸۸

این داده از صفحه ۲۶، گزارش مدیران ارشد سال ۱۳۸۸، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش واردات درسال ۱۳۸۸
توضیح

این داده از صفحه ۲۶، گزارش مدیران ارشد سال ۱۳۸۸، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1388
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.