فهرست سهامداران بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فهرست سهامداران بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گرفته‌ شده‌است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شركت مديريت فناوری بورس تهران
سایت ناشر http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=20
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.