تعداد دارندگان حق رأی در انتخابات رياست جمهوری در در دوره‌های اول تا یازدهم برحسب استان

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد دارندگان حق رأی در انتخابات رياست جمهوری در در دوره‌های اول تا یازدهم برحسب استان
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1358
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.