تعداد نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول تا نهم به تفكيک جنس

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول تا نهم به تفكيک جنس
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1359
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.