تعداد پروژه‌های مسكن مهر به تفكیک گروه شهری در ابتدای بهمن ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد پروژه‌های مسكن مهر به تفكیک گروه شهری در ابتدای بهمن ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۱ صفحه ۳۱۷ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.