تعداد دارندگان حق رای، رای‌دهندگان و نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دوره دوازدهم برحسب استان

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد دارندگان حق رای، رای‌دهندگان و نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دوره دوازدهم برحسب استان
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۲-۲۵ و ۳-۲۵ در صفحات ۹۰۸ و ۹۱۰ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.