تعداد حادثه‌دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب زمان حادثه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

این مجموعه داده از گزارش "چرا بیشتر حوادث شغلی صبح ها اتفاق می افتد؟" از سایت کارگر نیوز گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد حادثه‌دیدگان شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب زمان حادثه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
توضیح

این مجموعه داده از گزارش "چرا بیشتر حوادث شغلی صبح ها اتفاق می افتد؟" از سایت کارگر نیوز گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1903
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر کارگر نیوز
سایت ناشر https://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=56778
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.