میزان شیوع انواع کودک آزاری و مسامحه در دوران کودکی در دو گروه معتادان و افراد سالم در سال ۱۳۸۴

این داده برگرفته از کتاب خشونت علیه کودکان در ایران نوشته سعید مدنی در سال ۱۳۸۹، صفحه ۸۶، جدول ۱۰ - ۲ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل میزان شیوع انواع کودک آزاری و مسامحه در دوران کودکی در دو گروه معتادان و افراد سالم در سال ۱۳۸۴
توضیح

این داده برگرفته از کتاب خشونت علیه کودکان در ایران نوشته سعید مدنی در سال ۱۳۸۹، صفحه ۸۶، جدول ۱۰ - ۲ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1384
ناشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی
سایت ناشر http://www.nlai.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.