بودجه استانی لایحه ۱۳۹۹

این داده برگرفته از جدول ۱۰ در صفحات ۲۲۱ تا ۲۲۳، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بودجه استانی لایحه ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۰ در صفحات ۲۲۱ تا ۲۲۳، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.