سری زمانی حداقل دستمزد - سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری - سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۸

این مجموعه داده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار،‌ مرکز آمار ایران و شناسنامه قانون گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سری زمانی حداقل دستمزد - سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری - سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۸
توضیح

این مجموعه داده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار،‌ مرکز آمار ایران و شناسنامه قانون گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1903
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.