خلاصه‌ای از وضعیت دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول شماره ۱ در صفحه ۲ «دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸» است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل خلاصه‌ای از وضعیت دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول شماره ۱ در صفحه ۲ «دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸» است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
سایت ناشر https://iccima.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.