فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - کهگیلویه و بویراحمد - ۱۳۹۸

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فوت ثبت شده برحسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن - کهگیلویه و بویراحمد - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from an Excel file.