ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۴

این داده از صفحه ۱۳، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحه ۱۳، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.