تعداد کل ازدواج‌های بازبینی شده در استان آذربايجان‌شرقی برحسب سن مرد در زمان ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد کل ازدواج‌های بازبینی شده در استان آذربايجان‌شرقی برحسب سن مرد در زمان ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file