دانشجویان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه‌های عمده‌ی رشته‌ی تحصیلی و جنس از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۳

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دانشجویان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برحسب گروه‌های عمده‌ی رشته‌ی تحصیلی و جنس از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.