وزن مرغ زنده پرورش يافته در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی كل كشور از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل وزن مرغ زنده پرورش يافته در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی كل كشور از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1369
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.