بحران شدید بی‌آبی در فلات مرکزی ایران؛ نمایندگان مجلس: «آبخوان‌ها» تلخ شده و «فرونشست زمین» افزایش یافته است

بحران شدید بی‌آبی در فلات مرکزی ایران؛ نمایندگان مجلس: «آبخوان‌ها» تلخ شده و «فرونشست زمین» افزایش یافته است

کم‌آبی و بی‌آبی از جدی‌ترین بحران‌های کنونی و پیش‌روی بسیاری از مناطق ایران است و بر پایه یک گزارش پژوهشی در «پایگاه داده‌های باز ایران» که خرداد ماه منتشر شد نیز «۹۷ درصد» از مساحت کل کشور به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما دچار «خشکسالی» است.

مراجعه به وب‌سایت